Incluziune socială prin intervenţii integrate inovativ şi eficient

Campanii

Activitati desfasurate in cadrul SA1.1 - Prevenirea abandonului scolar prin activitati de consiliere de tip parinte-elev-scoala, POCU/18/4/1/101899

Perioada:

 

Activitati desfasurate in cadrul SA1.2 - Programe remediale de tip scoala dupa scoala in vederea reducerii riscului de abandon scolar pentru copii din comunitatea marginalizata, POCU/18/4/1/101899

Perioada:

 

Activitati desfasurate in cadrul SA1.3 - Reducerea parasirii timpurii a scolii si alfabetizare prin program de tip „a doua sansa”, POCU/18/4/1/101899

Perioada:

 

Activitati desfasurate in cadrul SA2.1 - Ucenicie pentru tinerii de 16 – 25 de ani din comunitatea marginalizata, POCU/18/4/1/101899

Perioada:

 

Activitati desfasurate in cadrul SA2.2 - Informarea, consilierea si orientarea profesionala si medierea pe piata muncii pentru membrii grupului tinta din comunitatea marginalizata, POCU/18/4/1/101899

Perioada:

 

Activitati desfasurate in cadrul SA2.3 - Activitati de formare profesionala continua (calificarea membrilor ai grupului tinta), POCU/18/4/1/101899

Perioada:

 

Activitati desfasurate in cadrul SA2.4 - Subventionarea angajatorilor pentru locuri de munca oferite membrilor grupului tinta, POCU/18/4/1/101899

Perioada:

 

Activitati desfasurate in cadrul SA3.1 - Asistenta si consiliere pentru demararea unei noi afaceri, POCU/18/4/1/101899

Perioada:

 

Activitati desfasurate in cadrul SA3.2 - Micro-grant-uri pentru infiintarea de noi afaceri, POCU/18/4/1/101899

Perioada:

 

Activitati desfasurate in cadrul SA4.1 - Servicii medicale, medico-sociale si sociale destinate persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala, POCU/18/4/1/101899

Perioada:

 

Activitati desfasurate in cadrul SA4.2 - Parteneriate cu societatea civila pentru solutionarea problemelor sociale ale comunitatii, POCU/18/4/1/101899

Perioada:

 

Activitati desfasurate in cadrul SA5.1 - Selectarea familiilor ce vor beneficia de imbunatatirea conditiilor de locuit, POCU/18/4/1/101899

Perioada:

Activitati desfasurate in cadrul SA5.2 - Lucrări de reabilitare locuinte si asigurare energie electrica alternativa pentru membrii comunitatii marginalizate, POCU/18/4/1/101899

Perioada:

 

Activitati desfasurate in cadrul SA6.1 - Asistenta juridica in vederea reglementarii actelor de identitate, de proprietate, de stare civila, POCU/18/4/1/101899

Perioada:

 

Activitati desfasurate in cadrul SA6.2 - Asistenta juridica pentru reglementarea documentelor de asistenta sociala, POCU/18/4/1/101899

Perioada:

 

Activitati desfasurate in cadrul SA7.1 - "Grupurile marginalizate si incluziunea sociala" - Workshop-uri si campanii de promovare a incluziunii sociale, POCU/18/4/1/101899

Perioada:

Activitati desfasurate in cadrul SA7.2 - Workshop-uri si campanii de promovare " Imbatranirea activa tendinte la nivel national si European", POCU/18/4/1/101899

Perioada:

 

Activitati desfasurate in cadrul SA7.3 - „Workshop-uri si campanii de promovare "Incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati", POCU/18/4/1/101899

Perioada:

 

Activitati desfasurate in cadrul SA7.4 - Workshop-uri si campanii de promovare "Protectia copiilor din comunitatile marginalizate", POCU/18/4/1/101899

Perioada:

 

Activitati desfasurate in cadrul SA7.5 - Workshop-uri si campanii de promovare "Sanatatea mintala a copilului si a adolescentului care traieste in zone defavorizate", POCU/18/4/1/101899

Perioada:

 

Activitati desfasurate in cadrul SA7.6 - Workshop-uri si campanii de promovare "Masuri active de reducere  a abandonului scolar”, POCU/18/4/1/101899

Perioada:

 

Activitati desfasurate in cadrul SA7.7 - Implicarea membrilor comunitatii in problemele sociale prin organizarea de seminarii active si inovative, POCU/18/4/1/101899

Perioada:

 

Activitati desfasurate in cadrul SA8.1 - Management operational si monitorizare, POCU/18/4/1/101899

Perioada:

 

Activitati desfasurate in cadrul SA8.2 - Achizitii publice pentru proiect, POCU/18/4/1/101899

Perioada:

 

Activitati desfasurate in cadrul SA9.1 - Eveniment de lansare si finalizare al proiectului, POCU/18/4/1/101899

Perioada:

Activitati desfasurate in cadrul SA9.2 - Informare, publicitate si diseminare rezultate proiect, POCU/18/4/1/101899

Perioada:

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei” Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare Titlul proiectului: „Incluziune socială prin intervenții integrate inovativ și eficient” ID proiect: POCU/18/4/1/ 101899 Beneficiar: Comuna Coltău, Județul Maramureş Conţinutul acestor materiale aferente site-ului nu reprezintă obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, vizitati www.fonduri-ue.ro